Risico’s gemeenten kredietcrisis

Robert ‘t Hart
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Er is door het adviesbureau, in nauwe samenspraak met gemeenten, gewerkt aan het opstellen van een lijst met mogelijke gevolgen van de kredietkrisis voor gemeenten. Een vorm van risicomanagement in zichzelf. Hoewel dit ‘work in progress’ is en de komende maanden zeker nader bijgesteld en verdiept is het overzicht door de directie vrijgegeven. De risico’s zijn gesorteerd naar verschillende beleidsterreinen.