Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

CPB Notitie, 3 juli 2017. 

De samenleving digitaliseert. De vijf meest waardevolle bedrijven ter wereld zijn ict-bedrijven, Nederlanders maken volop gebruik van internet en ook de overheid zet steeds meer in op digitale middelen. Met de digitalisering neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe. Cyberveiligheid draagt bij aan het benutten van economische kansen en voorkomt schade door uitval of verstoring van ict. Uitval of verstoring kan per ongeluk gebeuren (bijvoorbeeld door softwarefouten) en opzettelijk (bijvoorbeeld door een cybercrimineel).

Het doel van de risicorapportage cyberveiligheid economie 2017 (rce 2017) is om meer inzicht te krijgen in het belang van cyberveiligheid voor de economie.1 Centrale vragen zijn: Welke ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van cyberveiligheid? En wat zijn daarvan de gevolgen of risico’s voor de economie en samenleving? Waar mogelijk komen ook beleidsopties aan de orde.

Download CPB-Notitie-3juli2017-Risicorapportage-Cyberveiligheid-Economie.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons