Risicoperceptie van gemeentesecretarissen

Bron: VGS en Marsh

Auteur(s): Bert van de Velden, Gemeentesecretaris Zandvoort, Leo ’t Hart, Gemeentesecretaris van Castricum en Franc Weerwind, Gemeentesecretaris van Wormerland

De risico’s waarmee gemeenten worden geconfronteerd zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Oorzaken hiervoor zijn onder meer te vinden in het aantal complexe projecten waar gemeenten bij betrokken zijn en de veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt om een proces om risico’s te managen, maar geven vooralsnog onvoldoende handvatten voor eenvoudige implementatie van risicomanagement. Dit onderzoek heeft als doelstelling om de huidige stand van zaken te analyseren; de bewustwording rond governmental governance en daarmee ook risicomanagement te vergroten en richting te geven aan een gezamenlijke discussie. De centrale vraag van het onderzoek is: “Hoe kijkt de gemeentesecretaris vanuit zijn ervaring en eigen werkveld tegen de verschillende risico’s aan?”
In hoofdstuk 1 zal dieper ingegaan worden op de geschiedenis en ontwikkelingen van risicomanagement. Vervolgens zal in hoofdstuk 2 de doelstelling en werkwijze van dit onderzoek worden beschreven. De resultaten komen in hoofdstuk 3 aan het bod. Allereerst zullen de geïdentificeerde risico’s worden besproken, waarna vervolgens dieper wordt ingegaan op de oorzaken van deze risico’s. Het rapport wordt middels hoofdstuk 4 met een conclusie afgesloten met de stand van zaken met betrekking tot risicomanagement binnen gemeenten, waarin de resultaten van enkele stellingen uit de enquête zijn verwerkt en een algemene conclusie.

Download Rapport risicoperceptie van gemeentesecretarissen


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons