Risicomanagement: wat kan vervallen in de control- en controleren?

Auteur: Drs. J. van Dooren

Risicomanagement wordt verplicht binnen de hele overheid ingevoerd. In een vorig nummer van Overheidsmanagement1 gaf ik aan dat dat consequenties heeft voor het sturingssysteem van de overheid. Naar aanleiding daarvan werd gevraagd om de consequenties nader uit te werken voor de control- en controletoren.

De kern van risicomanagement
De doelen en de middelen om die doelen te realiseren, worden benoemd in de begroting. Voordat de departementen starten met de planuitvoering, zijn zij gehouden een risicoanalyse uit te voeren. Wat staat de realisatie van onze doelen in de weg? Wat kunnen we eraan doen om dat weg te nemen of te beperken? De beheersmaatregelen voor de geïdentificeerde en gewogen risico’s en de verantwoordelijken voor de uitvoering daarvan worden benoemd. De uitvoering ervan wordt gemonitord in de reguliere sturingscyclus. In het jaarverslag leggen de departementen verantwoording af. Is het gelopen zoals we vooraf hadden gedacht? Waren we het hele jaar ‘in control’? Risicomanagement is onderdeel van het sturingssysteem, van het managementcontrolsysteem. Het gaat over kans van optreden, impact en mogelijke en gewenste mate van beheersing van risico’s. Het leidt tot focus op de dingen die ertoe doen, de risico’s die ertoe doen en berekenend risico nemen. Dat zal onder sanerend werken op de control- en controletoren.

Download artikel


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons