Risicomanagement: wat kan vervallen in de control- en controleren?

Auteur: Drs. J. van Dooren

Risicomanagement wordt verplicht binnen de hele overheid ingevoerd. In een vorig nummer van Overheidsmanagement1 gaf ik aan dat dat consequenties heeft voor het sturingssysteem van de overheid. Naar aanleiding daarvan werd gevraagd om de consequenties nader uit te werken voor de control- en controletoren.

De kern van risicomanagement
De doelen en de middelen om die doelen te realiseren, worden benoemd in de begroting. Voordat de departementen starten met de planuitvoering, zijn zij gehouden een risicoanalyse uit te voeren. Wat staat de realisatie van onze doelen in de weg? Wat kunnen we eraan doen om dat weg te nemen of te beperken? De beheersmaatregelen voor de geïdentificeerde en gewogen risico’s en de verantwoordelijken voor de uitvoering daarvan worden benoemd. De uitvoering ervan wordt gemonitord in de reguliere sturingscyclus. In het jaarverslag leggen de departementen verantwoording af. Is het gelopen zoals we vooraf hadden gedacht? Waren we het hele jaar ‘in control’? Risicomanagement is onderdeel van het sturingssysteem, van het managementcontrolsysteem. Het gaat over kans van optreden, impact en mogelijke en gewenste mate van beheersing van risico’s. Het leidt tot focus op de dingen die ertoe doen, de risico’s die ertoe doen en berekenend risico nemen. Dat zal onder sanerend werken op de control- en controletoren.

Download artikel


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
27 augustus 2006

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons