Risicomanagement voor security- en facilitymanagers

Bron: boek

Auteur(s): Cees Coumou

Dit boek beschrijft het proces van het risicomanagement voor security- en facilitymanagers. Wat is daaraan anders dan anders? Risico’s horen bij menselijke activiteiten. Wat wij ook ondernemen, altijd zijn er wel risico’s te onderkennen.
Risicomanagement gaat verder dan het in beeld brengen van risico’s. Ook de maatregelen vallen in het domein van het risicomanagement. Maatregelen moeten niet alleen worden getroffen, zij moeten ook worden nageleefd en onderhouden.
In dit boek wordt de proceseigenaar centraal gesteld. Ieder (bedrijfs)proces heeft een verantwoordelijke eigenaar die ervoor zorgt dat de doelstellingen worden gehaald. Security- en facilitymanagers zijn over het algemeen eigenaren van ondersteunende processen.
In dit boek wordt stap voor stap het risicomanagementproces uitgelegd, wordt de rol van de proceseigenaar als risicomanager uitgelegd en wordt de organisatie van risicomanagement behandeld.

Datum van uitgave boek: 2003


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons