Risicomanagement in strafzaken van het Functioneel Parket

Toepassing van de Risico Diagnose Methode in complexe strafzaken van het Functioneel Parket

Auteur: Drs. A.D. (Arjan) Meijer

Het OM is de afgelopen jaren meermalen in het nieuws geweest met strafzaken waarin fouten zijn gemaakt. Bekende voorbeelden zijn strafzaken tegen de Hells Angels, Lucia de B. en de Schiedammer Parkmoord. Deze fouten hebben geleid tot directe schade voor de onterecht veroordeelde verdachte, slachtoffers en de maatschappij. Daarnaast daalt het vertrouwen in het OM. En dit vertrouwen is nodig om de rechtsspraak effectief te laten zijn. Binnen het OM wordt reeds werk gemaakt van het zoeken naar werkwijzen om in lopende strafzaken eerder zicht en greep te krijgen op kwetsbaarheden en risico’s. Dit onderzoek past bij deze zoektocht naar nieuwe werkwijzen. Bij het verrichten van het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuurstudie, interviews en casestudies.

De Risico Diagnose Methode (RDM) is naar voren gekomen als een methode van risicomanagement om toe te passen in complexe strafzaken. De RDM is een stappenplan waarmee op een gestructureerde manier risico’s in projecten worden geïdentificeerd en beheersmaatregelen worden geformuleerd. Individuele interviews, het beantwoorden van een lijst met risicostatements en een risicomanagementsessie maken onderdeel uit van de RDM. Reden om voor de RDM te kiezen is de gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing van de stappen die worden genomen. Daarnaast heeft de RDM haar waarde bewezen door succesvolle toepassing bij Philips en Unilever. Read more >


In het nieuws

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
20 november 2012

Populaire artikelen

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons