Risicomanagement in ICT-projecten verkort doorlooptijden

Onderzoek naar opbrengsten van risicomanagement in ICT-projecten in een “B2B” omgeving.

Auteur: Ing. Erik Kruithof

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de doorlooptijd van ICT-projecten beter kunnen worden beheerd door het toepassen van risicomanagement.

Als steekproef voor het onderzoek is een selectie genomen van eenentwintig ICT-projecten. Om de projecten onderling te kunnen vergelijken, is er bij de selectie van de projecten zoveel mogelijk gestreefd naar homogeniteit. Alle projecten vallen in de categorie van business to business. Het gaat om projecten in de dienstverlenende sector en de projecten zijn uitgevoerd in Nederland. Van elk van de onderzochte projecten, zijn op basis van een vooraf opgestelde gestructureerde vragenlijst, in totaal 44 interviews afgenomen.

Bij de beoordeling naar de mate waarin in de onderzochte ICT-projecten risicomanagement werd toegepast, is uitgegaan van vijf klassen: Laag; Onder gemiddeld; Gemiddeld; Bovengemiddeld en; Hoog. Wanneer in een onderzocht project geen enkel aspect van risicomanagement expliciet aanwezig was, is hieraan de klasse “Laag” toegekend. Projecten waarin vooraf een risklog, ofwel risico inventarisatielijst, werd aangemaakt maar die verder niet meer werd bijgehouden, kregen de klasse “Onder gemiddeld”. Projecten waarin de risklog wel werd bijgehouden, maar waar er geen sprake was van een cyclisch risicomanagementproces en de geïdentificeerde projectrisico’s voornamelijk intern gericht waren kregen de klasse “Gemiddeld”. Wanneer ook externe projectrisico’s en risico’s uit voorgaande projecten (lessons learned) werden meegenomen kreeg een project de klasse “Boven gemiddeld” toegekend. Tenslotte werd de klasse “Hoog” toegekend aan projecten die een integrale risicobeheermethode hadden en zowel interne als externe risico’s meenamen in hun projectrisic beheermethode.
Van de eenentwintig onderzochte projecten bleek er maar één project in de klasse “Hoog” te vallen. De verdeling van de resterende twintig projecten was als volgt: vier in de klasse “Laag”; Drie in de klasse “Onder gemiddeld”; Zeven in de klasse “Gemiddeld” en zes in de klasse “Bovengemiddeld”. Lees meer >


In het nieuws

BEN JIJ ERBIJ? Live on campus van de Universiteit Twente

De afgelopen jaren is gebleken dat ontmoetingen en het opdoen van contacten de meerwaarde is van …

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
4 december 2012

Populaire artikelen

BEN JIJ ERBIJ? Live on campus van de Universiteit Twente

De afgelopen jaren is gebleken dat ontmoetingen en het opdoen van contacten de meerwaarde is van …

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons