Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij

Verslag Workshop Marsh “Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007.

Tijdens de workshop van Marsh Risk Consulting werd ondermeer ingegaan om het risicomanagement evolutiemodel en het risicomanagement raamwerk. De modellen helpen organisaties inzage te krijgen in respectievelijk hun fase van risicomanagement- ‘volwassenheid’ en in de kwaliteit van de risicomanagement-organisatie. Met name het laatste model geeft het complete spectrum weer van het werkgebied van risicomanagement opgedeeld in integratie, cultuur, infrastructuur en proces.

Hoewel deze onderdelen niet direct ingaan op het dichterbij brengen van uitdagingen met risicomanagement, helpen ze stapsgewijs risicomanagement te professionaliseren. Uit de discussies kwam naar voren dat de het moeilijk is vanuit de perceptie van mensen bij het gebruikmaken van de modellen naar harde waarheden te zoeken.

Dit is echter ook geenzins de bedoeling, veel belangrijker is het te beseffen hoe breed het werkgebied van risicomanagement kan zijn, waar het toegevoegde waarde heeft en hoe ver je als organisatie op het vlak van risicomanagement ‘ontwikkeld’ bent.

Kansrijk risicomanagement
In de presentatie is aangegeven dat risicomanagement slimmigheden zijn die voorkomen dat mensen of organsaties doelen niet halen of zorgt dat deze efficiënter worden gerealiseerd. Met risicomanagement kunnen gemeentes betere afwegingen maken bij belangrijke beslissingen door risico’s te benoemen en expliciet te maken. Gedurende het proces kunnen vervolgens met samenhangde maatregelen, kern van integraal risicomanagement, risico’s breed en efficient worden beheersd.

Kort gezegd: Met risicomanagement kunnen gemeenten verantwoord risico nemen!

Risicobewuste cultuur
Om verantwoord risico te kunnen nemen is het van belang toe te werken naar een risicobewuste cultuur, waarbij mensen open communiceren over risico’s en risicobewust handelen. Maak duidelijk dat inzage in risico’s bedoeld is om als organisatie beter te worden, niet om mensen af te rekenen. Tijdens de workshop zijn een aantal handreikingen aangegeven hoe deze risicobewuste cultuur te bereiken. Zo is erop gewezen om risicomanagement vanuit de doelen en uitdagingen van de organisatie, de afdeling en de mensen zelf te benaderen.

Verder is het belang aangegeven van homogene risicoperceptie, omdat op deze manier het meeste draagvlak optreedt voor beheersmaatregelen en de inspanningen die hiervoor nodig zijn. Tot slot is het van belang overeenstemming te bereiken over hoeveel risico gemeente bereid is te nemen (de risk appetite).