Risicomanagement bij Justitie

Bron: Overheidsmanagement

Auteur(s): Debbie van Ilpenhof, senior auditor binnen de departementale auditdienst van het ministerie van Justitie.

De belangstelling voor risicomanagement neemt toe. Zowel in het bedrijfsleven als binnen de Rijksoverheid. Ook binnen het ministerie van Justitie is men bezig met risicomanagement. Risicomanagement richt zich niet alleen op de eigen organisatie, maar richt zich, vanwege de ministeriele verantwoordelijkheid, tevens op de partners waar intensief mee wordt samengewerkt. Genoemd wordt in dit kader de toezichtrelatie met ZBO’s, RWT’s en stichtingen. In dit artikel wordt er een impressie van risicomanagement gegeven binnen Justitie. Vragen die in dit artikel aan bod zullen komen zijn: Wat heeft Justitie het afgelopen jaar gedaan om ervoor te zorgen dat risicomanagement nog meer een onderdeel van de bedrijfsvoering wordt en op welke wijze is risicomanagement binnen de organisatie ingebed?

Download Rapport Risicomanagement bij Justitie


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons