Risicomanagement begint bij jezelf

Goed uitkijken in het verkeer, thuis goed opletten bij klusjes (veiligheid), niet roken, gezond eten, niet teveel alcoholische drankjes en vooral bewegen (gezondheid), rekeninghouden bij dreigend wateroverlast – zandzakken voor de deur – (wateroverlast), duurzaam investeren in eigen woning (milieu), het in de gaten houden van je inkomsten en uitgaven (financiën), de opvoeding, gezondheid en veiligheid van het gezin (jeugd en zorg), je sociale contacten (leefomgeving), je uitlatingen (communicatie) en je integriteit (imago). Zomaar een paar simpele voorbeelden, waarbij je zelf je risicomanager bent.

Hoe anders is het in de publieke sector. Bij Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s. Maar ook in de zorgsector, onderwijs, woningcorporaties en not for profit instellingen. Daarbij komen nog veel meer risico-onderwerpen kijken. Een risicomanager, zoals thuis, zou het een en ander in de gaten moeten houden. Dat kun je niet alleen maar beleggen bij de controller. Hoewel heel vaak nog zo wordt gedacht. Menigeen binnen de organisatie is verantwoordelijk, met de bestuurder als eindverantwoordelijke. De controle en afrekening ligt vaak bij de raad. Maar, hoe staat het met de kennis van risicomanagement?

Good governance impliceert aandacht voor risicomanagement in de volle breedte. Risicomanagement vergt een helikopter view. Met daarbij oog voor de details die het streven naar het behalen van doelen kunnen verstoren of juist kunnen versterken. Kansen en risico’s. Dat vergt opdoen van kennis en kunde. Door het bijhouden van literatuur, het deelnemen aan de dialoog bij rondetafelbijeenkomsten, het bezoeken van congressen en seminars, het volgen van relevante opleidingen en het laten adviseren door specialisten. Vervolgens vooral zelf doen. Immers, kunde ontleen je aan ervaringen.

PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation is een vereniging van en voor leden – bestuurders, managers, adviseurs en wetenschappers – in het publieke domein. Zij maakt onderdeel uit van PRIMO Europe, welke mede is opgericht op initiatief van UDITE, de Europese vereniging van gemeentesecretarissen. PRIMO Nederland heeft tot doel om het belang en de kennis van risicomanagement als integraal onderdeel van good governance naar voren te brengen en te bevorderen. PRIMO Nederland helpt u met uw risicovraagstukken.

Voor meer informatie:

ww-solutions.org/primo-nederland.eu

Eric Frank, directeur

eric.frank@primo-nederland.eu

Mobiel 06 513 22 935