Risicomanagement als ondersteuning bij komende bezuinigingen

Bundeling van kennis gewenst

Rondetafel PRIMO Nederland/RISNET
Noordwijk, 27 mei 2010

Risicomanagement is vooral op financiën gericht en veel minder op communicatie, veiligheid, milieu en imago. Hier is nog een wereld te winnen. Er is veel kennis aanwezig. De spelers, publiek en privaat, moeten elkaar meer opzoeken, samenwerken en inspireren. Risicomanagement kan bovendien een belangrijke rol spelen bij de grote bezuinigingen die de overheden op zich af zien komen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Rondetafelbijeenkomst van PRIMO Nederland en RISNET op 27 mei in Noordwijk, onder voorzitterschap van prof. dr. P.B. Boorsma, waar zo’n twintig hoofdrolspelers uit de wereld van gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland aanwezig waren.

Hoe staat het ervoor met risicomanagement? Kunnen de organisaties PRIMO Nederland en RISNET iets voor elkaar betekenen? Dat was vraag één tijdens de Rondetafelbijeenkomst in Noordwijk op 27 mei. Vraag twee: hoe kunnen we risicomanagement zo goed mogelijk inschakelen bij de omvangrijke bezuinigingen die de overheden op zich af zien komen?

De eerste vraag werd met een volmondig ‘ja’ beantwoord. PRIMO Nederland en RISNET kunnen veel van elkaar leren en moeten vaker bijeenkomsten als deze organiseren om risicomanagement in Nederland te bevorderen, te verbeteren en aan te bieden aan een breed publiek.
Risicomanagement neemt risico’s niet weg, maar maakt ze inzichtelijk. Door open en eerlijke communicatie tussen risicomanager en bestuurder weet laatstgenoemde welke risico’s hij loopt en welk weerstandsvermogen nodig is voor projecten.

De inzet van risicomanagement bij de komende grootscheepse bezuinigingsoperaties waar alle overheden voor gesteld staan, kan helpen bij het maken van bewuste keuzes. Bovendien helpt de inzet van risicomanagement om deze soepeler te laten verlopen. Voor dit laatste is overigens meer nodig: kennis van de eigen organisatie, het betrekken van de omgeving en de sociale component, bijvoorbeeld bij krimp in het personeelsbestand.

PRIMO Nederland en RISNET gaan met de conclusies aan de slag om de kennis te integreren, voorlichting te geven en praktische hulpmiddelen voor risicomanagement aan te bieden. Tezamen met professionele adviezen wordt alles beschikbaar gesteld aan hun belanghebbenden en achterban. Via de websites van de beide organisaties is de informatie beschikbaar voor iedereen. Risicomanagement wordt volledig ingezet om de bezuinigingen adequaat te realiseren. Vanuit deze overtuiging zal in een vervolgfase gezamenlijk het antwoord worden ontwikkeld op de vraag op welke manier we risicomanagement het beste kunnen inschakelen.

PRIMO staat voor Public RIsk Management Organisation. PRIMO Nederland werkt nauw samen met zusterorganisaties binnen PRIMO Europe. Ze zet zich in om belang, kennis en gebruik van risicomanagement naar voren te brengen en te bevorderen. De vereniging richt zich op de publieke sector in het algemeen en op de lokale en regionale overheden in het bijzonder. Website: ww-solutions.org/primo-nederland.eu.

RISNET is het kennisnetwerk voor ontwikkeling en implementatie van risicomanagement in het bouwproces. Het concentreert zich op expliciet toepassen van risicomanagement in projecten in de gww- en b&u-sector. RISNET ontwikkelt diverse producten, diensten en activiteiten. Met name voor de proces- en projectmatige kant van risicomanagement. Het wordt beheerd door CROW en CUR Bouw & Infra. Website: www.crow.nl/risnet