Risicomanagement

Bron: boek

Auteur: P.F. Claes, Deskundige op het gebied van risicomanagement.

Dit boek beschrijft het concept van risicomanagement. Risico’s vormen een probleem, zelfs voordat ze tot schade leiden. Door risico’s ontstaat onzekerheid en dat bemoeilijkt het voeren van een goed ondernemingsbeleid. Risicomanagement draagt bij tot een beter ondernemingsresultaat doordat onzekerheden worden gereduceerd en de daarmee hangende kosten optimaal worden ingezet. Dit boek geeft aan hoe risico’s kunnen worden geanalyseerd en op welke wijze een beleid kan worden geformuleerd om de risico’s op een gestructureerde wijze tegemoet te treden.

Na inleidende hoofdstukken over risicomanagement en het begrip ‘risico’ volgt het boek de fasen van het risicomanagementproces. De hoofdstukken 3 en 4 bevatten aanwijzingen voor de uitvoering van de risicoanalyse. Onder meer wordt een handleiding gegeven voor het samenstellen van een risico-inventarisatiechecklist. De hoofdstukken 5 en 6 behandelen methoden om tot de reductie van risico’s te komen door middel van schadepreventieve maatregelen en risico-overdracht. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe met behulp van verzekeringen de financiële gevolgen van schade kunnen worden opgevangen, en in hoofdstuk 8 worden alternatieve risicofinancieringsmethoden besproken. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de vertaling van het risicomanagementconcept naar de privé-situatie.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons