Risicogestuurd werken in de praktijk

Risicogestuurd werkenBoek, Auteur: Martin van Staveren | 2015 | Vakmedianet

Recensie door Harry Ter Braak.

Van Staveren neemt vanaf de aftrap de lezers mee door met de leeswijzer duidelijk te maken welke doelgroep welk hoofdstuk specifiek moet lezen. In de vier hoofdstukken van het boek betreffen (1) het managen van onzekerheid, (2) het risicogestuurd werken: wat en hoe, (3) de voorwaarden voor de organisatie en (4) de praktische tips. Elk hoofdstuk kent een handige samenvatting met enkele reflectievragen, die bij beantwoording een beeld kunnen geven van de mate van risicogestuurd werken van een organisatie. In kaders in de tekst wordt additionele praktische casuïstiek geboden die de materie verlevendigd.

Bij het managen van onzekerheid speelt dat de vele veranderingen die op organisaties af komen en die de dagelijkse complexiteit vergroten, door tijdgebrek zomaar niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Dagelijks worden keuzes gemaakt die onvoldoende scherp en doordacht zijn in hun risico’s. Regels en procedures helpen dan niet altijd, of zijn soms zelfs de aanleiding dat het fout kan gaan. “High Reliability Organisation” vereist dat fouten als normaal geaccepteerd worden en de reactie erop escalatie voorkomt. Dat er terughoudendheid is tot simplificatie en gevoeligheid voor het primaire proces, met toewijding en veerkracht, en met respect voor expertise. Het risicogestuurd werkproces bestaat volgens van Staveren uit zes risicoprocesstappen en zijn gefilterd uit bestaande methoden van risicomanagement.

Ook zijn er acht veel gebruikte hulpmiddelen gepresenteerd, waarvan de meeste zonder investeringen direct in elk organisatietype kunnen worden toegepast. Vervolgens is het verschil tussen conventioneel management en risicogestuurd werken inzichtelijk gemaakt aan de hand van twintig kenmerken en enkele praktijkvoorbeelden. In een praktische vertaling van wetenschappelijk (promotie) onderzoek (van de auteur) naar de implementatie van risicomanagement, beschrijft Van Staveren vervolgens de vijftien belangrijkste organisatorische voorwaarden.

Hij sluit het boek af met tien tips uit de praktijk, zoals risicogestuurd werken is meer dan een risicoanalyse en differentieer in toepassers van risicogestuurd werken. Van Staveren levert met dit boek een heel toegankelijk, prettig leesbaar en zeer verantwoord boek over risicomanagement dat elke controller en manager zich eigen zou moeten maken.

* Dit artikel is gepubliceerd in Quaterna Publica, editie 2015. Voor meer informatie, download textboek (interactief) of pdf.