Risicogestuurd denken en handelen bij gemeentes

Succes behalen is cruciaal voor vooruitgang. Wat dat succes is, is voor elke organisatie verschillend. Dat geldt ook voor de context waarín het succes behaald moet worden en de risico’s die het kunnen beïnvloeden. Risicogestuurd denken en handelen helpt, ook binnen de gemeentelijke organisatie, maar hoe? Lees meer