Reflecties op de staat van het toezicht

 

Samenwerkende rijksinspecties

Enkele jaren geleden publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het advies Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht. Daarin deed de WRR een aantal aanbevelingen:

  • Stel de maatschappelijke functie van toezicht centraal.
  • Breng de opbrengsten van toezicht in kaart.
  • Hanteer een governancebenadering.
  • Versterk de reflectieve functie van toezicht.
  • Besteed hernieuwd aandacht aan de kernwaarden van toezicht.

Het advies van de WRR heeft de discussies over toezicht de afgelopen jaren verregaand
beïnvloed en richting gegeven. Toezichthouders zijn ook daadwerkelijk aan de slag gegaan met de aanbevelingen. De vraag is dan ook hoe het toezicht er inmiddels voor staat.

Om daar zicht op te krijgen, is aan een aantal autoriteiten op het gebied van toezicht gevraagd om te reflecteren op de staat van het toezicht, in het licht van de aanbevelingen van de WRR. De Inspectieraad hoopt dat de in deze bundel verzamelde inzichten de lezers inspireren, zodat zij op hun beurt kunnen bijdragen aan verdere vernieuwing
van het toezicht.

Want die vernieuwing gaat door. Het toezicht zet in op verdergaande professionalisering, op het opbouwen van kennis over en gebruikmaken van nieuwe technologieën, op nieuwe samenwerkingsverbanden met nieuwe gesprekspartners en op maatschappelijke dialoog.

Deze publicatie vormt daar onderdeel van. Het biedt perspectieven die het gesprek verrijken. De Inspectieraad is de auteurs bijzonder dankbaar voor hun interessante en inspirerende bijdragen. Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons