Publiek Private Samenwerking

In de Public Sector Research Report 2009 van Marsh, Alarm en PRIMO Europe geeft het merendeel van de publieke leiders aan Publiek Private Samenwerking als risicovol te ervaren. Met name in tijden van crisis lijken deze risico’s toe te nemen. Het Ministerie van Financiën heeft een Expertise Centrum met gebundelde kennis van deze vormen van samenwerking.

”De afkorting PPS staat voor Publiek Private Samenwerking. PPS is een langdurig samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identitieit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere en optimale taak- en risicoverdeling.

Bij PPS staat de door de overheid, de opdrachtgever, gewenste output centraal; er wordt een dienst in plaats van een product aan de markt, de opdrachtnemer, gevraagd. Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde, dat wil zeggen een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Zowel in Nederland als in het buitenland heeft PPS inmiddels bewezen meerwaarde te creëren.

PPS is toepasbaar bij investeringsprojecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Op basis van de uitkomsten een toets (Public Private Comparator) voorafgaand aan een aanbesteding wordt besloten al dan niet voor PPS te kiezen.” Lees meer…

Download de rapporten van het kenniscentrum:
Risicomanagement bij PPS-gebiedsontwikkelingsprojecten
Handleiding financiële modellen bij PPS
Inrichting van het PPS-proces
Publieke samenwerking bij PPS


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
22 juni 2010

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons