Public Risk Forum 2021

Wereldwijde klimaatverandering

Beste deelnemers aan het Public Risk Forum,

Op ..november gaan we van 09.00 – 12.00 uur met elkaar in gesprek over de wereldwijde klimaatverandering en de rollen die de organisaties (gemeenten, provincies en waterschappen) daarin (kunnen) spelen.

Welke onzekerheden (risico’s) en kansen geeft dit. En als je de urgentie herkent, erkent en ziet: kan en heb jij een rol van betekenis in de organisatie waar je werkt en/of in je (woon-)omgeving? Oftewel: kun jij een bijdrage leveren?

We gaan dat doen op basis van enkele inleidingen vanuit het perspectief van het waterschap in verbinding met de omgeving (gemeenten, provincie) en we eindigen met een prachtig voorbeeld van wat we zelf kunnen doen.

En zoals gebruikelijk: we hebben veel tijd om met elkaar in gesprek te gaan met de bedoeling dat we met goede moed de zomervakantie in te kunnen gaan. Want ‘failure is not an option’.

PROGRAMMA ..november 09.00 – 12.00 UUR

 • 09.00 uur: Welkom, bedoeling, voorstellen?
 • 09.05 uur: Wouter Slob vanuit zijn eigen perspectief van Waterschap ZZL vanuit zijn rol als Secretaris-Directeur wat is er laatste 4 jaar wel/niet gebeurd en wat kon hij vanuit zijn rol wel niet doen?
 • 09.15 uur: Klimaatagenda Waterschap Zuiderzeeland door Harmen de Haan.
 • 09.40 uur: Breakout-sessie met vragen als: is er urgentie bij jouw organisatie op (de gevolgen van) klimaatverandering, zo ja /nee waarom wel/niet en hoe uit zich dat? Is er een verschil tussen bv waterschappen en gemeenten en provincies en zo ja hoe komt dat? ….
 • 09.55 uur: terugkoppeling vanuit groepen op vragen.
 • 10.00 uur: Pauze
 • 10.15 uur: Presentatie Klimaat Adaptief Flevoland (KAF) door Ingrid Rozie (tkn: is samenwerking tussen 6 gemeenten, 1 provincie en 1 waterschap).
 • 10.40 uur: Breakout-sessie met vragen als: klopt dat je alleen sneller gaat en samen verder komt? Heb je een kartrekker nodig? Is het gebied bepalend voor acties …
 • 10:55 uur: Terugkoppeling
 • 11.00 uur: Pauze
 • 11.15 uur: Interview (filmpje) van Saskia Wiersma (Bestuurlid PRIMO Europe en Nederland) met man die bomen plant.
 • 11.20 uur: Breakout-sessie met vragen: wat kun jij zelf doen in de organisatie, thuis, op de vereniging etc. Welk commitment wil/kun jij afgeven? Is dit stimulerend?
 • 11.40 uur: Terugkoppeling en commitment delen

We hopen u bij deze laatste bijeenkomst voor het zomerreces te mogen begroeten!

Tot …november om 09.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Frank Havik

Please enable the javascript to submit this form

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons