Principieel managen van het onverwachte?

Dr. ir. Martin van Staveren MBA
Van Staveren Risk Management VSRM

Het is tien jaar geleden dat de oorspronkelijke Engelstalige uitgave van ‘Management van het onverwachte’ verscheen. Raadselachtig, dat het een decennium heeft geduurd voordat het boek in het Nederlands is uitgebracht. Vooral omdat het over een tijdloos en paradoxaal onderwerp gaat. Want wat valt er te managen aan iets wat onverwacht, en dus per definitie onbekend is? Veel, zoals de auteurs Karl E. Weick en Kathleen M. Sutcliffe overtuigend uitleggen.     

Het boek met als volledige titel ‘Management van het onverwachte: wat je kunt leren van high reliability organizations’ gaat op veel fronten  tegen de heersende tijdsgeest in. Het ontrafelt een aantal rampen, zoekt daarbij nuance, en laat de feilbare mens zien in de zelf geschapen hoogcomplexe maatschappij. Dit sluit aan bij de Normal Accident Theory van Charles Perrow, vrij vertaald “shit happens”. Mogelijk zijn dit redenen dat we er tien jaar op hebben moeten wachten. Lees meer >