PRIMO verkent gerichte samenwerking

PRIMO verkent deze week in Lelystad met enkele van haar leden op welke wijze het mogelijk en zinvol is om tot meer gerichte samenwerking te komen op het gebied van publieke waardesturing. Duidelijk is dat er zeel veel platforms zijn, maar dat weinige voldoen aan de eisen van intensieve kennisuitwisseling. Wij zijn te gast bij het Waterschap Zuiderzeeland.

De meeste platforms zijn opgericht óf vanuit de behoefte aan kennis- en vak ontwikkeling bij specifieke functionarissen óf vanuit de gedachte aan vertegenwoordiging van belangen van organisaties zelve en niet of nauwelijks vanuit de principes van kennisdeling met betrekking tot de integrale besturing van vraagstukken. Oriënterend en verkennend zal de samenspraak in Lelystad zijn, mede op basis van de inzichten van een survey én gerichte samenspraak, die PRIMO organiseerde samen met de provincie Overijssel op 25 juni jl.

De verkenning zal ook ingaan op welke partners zouden kunnen en moeten aansluiten bij een dergelijk nieuw en innovatief platform, wat PRIMO betreft ook internationaal werkend, maar zich vooral richten op wat de functionele eisen moeten en kunnen zijn. De oorspronkelijke insteek was risicomanagement sec, maar de vele gesprekken het laatste jaar hebben geleerd en de survey hebben opgeleverd, dat de praktijk van besturen en managen in feite helemaal niet over risico’s gaat noch het beheren ervan, maar veeleer over het realiseren van publieke waarden. Dat is hard nodig. Zeker omdat de dynamiek in het publieke domein groot is, is het wijs om de bestaande kennis en inzichten te gaan bundelen. Bestuur en management van publieke organisaties zitten naar het inzicht van PRIMO eigenlijk te wachten op een hernieuwde strategische aanpak die dit ondersteunt. Een eerste verkenning is wijs.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons