PRIMO valideert dialoogmodel binnen FORTE™

PRIMO startte in 2017 te Parijs met de ontwikkeling van een nieuwe aanpak om meer integraal de publieke besturing rondom een maatschappelijk vraagstuk te kunnen analyseren en te ontwerpen. De kern van deze aanpak is erop gericht om de kracht van een door het bestuur en de top van de organisatie geïnitieerde en geleide dialoog in strategische publieke vraagstukken te bevorderen. Daarmee wil zij migreren van het traditionele risicomanagement naar een meer strategische governance die actor, waarde en object daadwerkelijk verbindt.

Wat begon met een survey onder publieke leiders naar de kernparameters (lees: indicatoren) van sturing, werd een uitlijning van een gerichte vragenlijst voor beslissers. Deze werd stap voor stap uitgebreid naar een dialoogmodel. Geïnspireerd door de wetenschappelijke benadering van de hoogleraren Kathleen Sutcliffe (High Reliability Organisation), Ortwin Renn (Public Risk Management), Peter Young (Risk Leadership), Mark Moore (Public Value Management ) en Jeanne Liedtka (Design Thinking) heeft PRIMO de vragenlijst inmiddels op consistentie in de praktijk getest, aangepast en nu ook wetenschappelijk getoetst op validiteit.

Dit proces is inmiddels afgerond en door PRIMO op 22 oktober 2019 gepresenteerd op een internationaal congres in Thessaloniki, voor peer reviewing aangeboden. Inmiddels is het plan voor formele publicatie geaccepteerd. Een grote stap voor PRIMO. Dit betekent dat zij haar leden nu wetenschappelijk onderbouwd – de vereniging staat op het standpunt dat in de adviespraktijk er methoden en technieken in omloop zijn met geen of slechts gedeeltelijke wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot de indicerende waarde van de gebruikte meetinstrumenten – kan ondersteunen bij het ex ante vinden van de juiste sturing op bepaalde doelen en waarden. Daarbij dient de actor zichzelf in ogenschouw te nemen (cruciaal) en over aantoonbare kennis te beschikken van het object dat wordt bediend (ook cruciaal). Ook risico’s komen in het model aan de orde in de definitie die Professor Ortwin Renn ons heeft gegeven: “een risico is een mogelijke schade aan iets waar wij waarde aan hechten.”

De wetenschappelijke onderbouwing acht de vereniging essentieel. De komende periode wordt FORTE™ gepresenteerd en in de praktijk aangeboden. Op 22 november 2019 spreekt het Europees bestuur van PRIMO over de aanpak en planning.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons