PRIMO start training ‘Publieke Waarden en Risico’s’

PRIMO heeft haar caleidoscoop – zijnde een compact overzicht van  (1) relevante publieke waarden en risico’s, van (2) oorzaken en perspectieven, alsmede van (3) beschikbare modellen, methoden en technieken uitgebouwd tot een training in drie dagdelen.

Deze is in de afgelopen 12 maanden stap voor stap ontwikkeld en nu dus exclusief voor haar leden beschikbaar. Op donderdag 23 mei 2019 is de eerste training gegeven. Zij wordt in company gegeven voor een groep van 5 tot maximaal 10 personen, dit omdat dialoog in de groep een essentieel onderdeel is.

PRIMO versterkt door een specifieke opzet van de training niet alleen de sturing op publieke waarden, maar plaatst publieke risico’s in het bredere perspectief hiervan. Zij definieert daarbij risico als een mogelijke afwijking van een nagestreefde waarde. Immers voor elke publieke organisatie staat de publieke waarde centraal. Zij komen voor in collegeprogramma’s en majeure beleidsplannen. Zij zijn dus stevig verankerd in de training. De training wordt verzorgd door hen die ook in de publieke organisaties zelf werkzaam zijn geweest, omdat alleen zij het specifieke krachtenveld in publieke organisaties hebben ervaren en doorleefd.

De training biedt deelnemers niet alleen een drieluik aan kennis en vaardigheden, maar biedt ook inzicht in de eigen stijl van werken. Daarbij is het ontdekken van eigen authenticiteit en kracht belangrijk. De training geeft breed inzicht in de werking van de publieke organisatie en in de specifieke krachtenvelden tussen gekozen volksvertegenwoordigers, bestuurders, managers/medewerkers en externe stakeholders zoals media en belangenorganisaties.

Als belangrijk element wordt onderstreept dat PRIMO onafhankelijk is en alleen not-for-profit belangen nastreeft. De boodschap van de vereniging is simpel: “Onbaatzuchtig kennis, training en hulp bieden door te leren sturen in onzekerheid om meer publieke doelen te realiseren”.

Heeft u belangstelling of u wilt nadere informatie? Dan kunt u contact opnemen met Esther van Zijp of Frank Havikf.

 


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
Redactie
28 mei 2019

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons