PRIMO Risk Management Award 2016 voor Eric Frank

Uit handen van bestuursvoorzitter van PRIMO Nederland, de heer Michel Bezuijen, ontving de heer Eric Frank (l.) op 26 juni 2017 in Amsterdam de PRIMO Risk Management Award 2016 voor zijn toewijding en bijdrage aan de ontwikkeling van publiek risicomanagement in Nederland. Het bestuur licht haar besluit toe als volgt:

“In de periode 2010 -2017 heeft Eric Frank – als directeur van de vereniging – met niet aflatende energie, enthousiasme en doortastendheid het gedachtegoed van de vereniging niet alleen verspreid maar ook risicomanagement als vak, filosofie en leiderschapsstijl verbonden met good public governance van majeure politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Publieke waarden en risico’s zijn door zijn benadering en aanpak sterker dan ooit met elkaar verbonden geraakt. Daarmee heeft hij fundamenteel bijgedragen aan de herkenning en de erkenning dat risicomanagement leidt tot verrijking, stabiliteit, succes, veiligheid, geborgenheid en vooral tot meer effectief bestuur en management.

Eric Frank heeft als geen ander de essenties en mogelijkheden van publiek risicomanagement verder verdiept en voor haar leden tot nadere toepassing gebracht.

Hij heeft gezaghebbende ronde tafels ontwikkeld en georganiseerd, de Denktank ‘From Global to Local’ vormgegeven, de dagelijkse nieuwsbrief Focus • uitgedacht als concept, tot volwaardige dienst ontwikkeld én zelf dagelijks verzorgd, zodanig dat vele organisaties en experts werden bereikt met een hoogwaardige selectie van nieuws op het gebied van risicomanagement.

Daarnaast heeft hij het netwerk in Nederland met tal van organisaties zoals universiteiten, koepels en vakorganisaties, structureel weten te versterken. PRIMO is in dit netwerk steeds gezaghebbend gepositioneerd als een vereniging die het hogere doel van kwaliteit in het publieke domein nastreeft. Hij heeft in zijn periode als directeur 30 publieke organisaties verbonden met de vereniging en daarmee een gedegen basis gelegd voor de doorontwikkeling van de vereniging in de toekomst.

Deze door PRIMO in 2007 ingestelde award heeft tot doel de standaarden op het gebied van risicomanagement en de toepassing ervan ten behoeve van een veilig publiek domein te herkennen, te erkennen en zichtbaar te maken. Zij wordt toegekend voor met name de  innovatieve benadering van risicomanagement die feitelijk heeft geresulteerd in verbeterde processen, kostenbeheersing én een perfect eindresultaat van besturing in het publieke domein. De award bestaat uit een gestileerd beeld (ontworpen in Straatsburg 2005) van het PRIMO-logo, uitbeeldend de verbindende kracht van mens en organisatie om tot successen (de sterren) te komen.”

Namens het Bestuur van PRIMO Nederland,

drs. Michel J. Bezuijen, voorzitter en drs. M. Jonker MBA, secretaris