PRIMO participeert in Riskcongres Lokaal Bestuur

Provinciehuis Utrecht

PRIMO participeert als eventpartner in Riskcongres Lokaal Bestuur 2019 op woensdag 13 februari 2019, Provinciehuis Utrecht. Onderwerp: “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”. Speciale korting van 50 euro is er voor leden van FAMO en PRIMO Nederland. U betaalt dan slechts 295 euro, exclusief btw in plaats van 345 euro, exclusief btw, inclusief lunchworkshop en networking cocktail, deelnemingscertificaat en na afloop de presentaties naar keuze in uw mailbox.

Leren van de lessen

Het congres wordt aanbevolen omdat voor het eerst alle facetten van het sociaal domein in een integrale en afgestemde setting worden belicht. Met de invoering van de decentralisaties op 1 januari 2015 blijkt nu dat dit proces verre van gedaan is. Het vorige kabinet heeft weliswaar haar bezuinigingsstap gezet, maar heeft veel gemeenten achtergelaten met niet alleen grote financiële tekorten, maar ook met processen in de zorg zelve, die nog lang niet goed zijn ingericht. Dit ondanks de waarschuwende rapporten en adviezen van gerenommeerde onderzoek en -adviesinstellingen. Over publiek risicomanagement gesproken. Vele adviezen zijn gedurende het proces ernaar toe in de wind geslagen door het vorige kabinet, de complexe organisatie- en cultuurkant van het vraagstuk is schromelijk onderschat, de planning in tijd en geld veel te optimistisch benaderd en op punten zelfs als onnadenkend te duiden. Een klassieker.

De talloze publicaties met de vele gedeelde bevindingen (vanaf de werkvloer) over de status quo 2018/2019 spreken boekdelen. Dit congres is aanbevelenswaardig, omdat het zaken opnieuw bij elkaar brengt en het gevoelen adresseert dat het transformatieproces halverwege is. Er is nog veel werk aan de winkel om de zorg binnen acceptabele financiële kaders op orde te krijgen!

Indien uw werkzaam bent bij een organisatie, die is aangesloten bij het netwerk van PRIMO (de meeste van de top-32 gemeenten van Nederland zijn dat, alsmede enkele provincies) vult u de kortingscode PRIMO19 in.

Het congres gaat over publiek risicomanagement, pur sang. Het gaat over het bestendigen van waardigheid van hen die onze zorg nodig hebben, over het sturen van waarden, het voorkomen van grote afwijkingen van die waarden (lees: risico’s), over effectief sturen, over oog hebben voor factoren, die dit in de weg zouden kunnen staan (op zoek dus naar onzekerheden en de zekerheden niet naast je neerleggen) en over het voldoende ontwikkelen van organisatie- en besturingskracht om dit te bereiken. Het congres benoemt waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.

Scherp aan de wind zeilen nu

PRIMO brengt haar kennis van de besturing van het sociaal domein in met een presentatie door Jan-Paul Woudstra. Hij spreekt over zijn ervaringen en zijn inzichten in de complexiteit van het vraagstuk, maar gaat vooral in op de strategie voor de komende jaren, zeker om de balans tussen goede zorg en scherp financieel management te herstellen. Niet in de laatste plaats om ook ruimte te maken voor vele andere grote opgaven die voor ons liggen.

Sinds 1995 is Jan-Paul gemeentesecretaris/algemeen directeur, tegenwoordig in Pijnacker-Nootdorp, een groeikern in de regio Haaglanden. In het sociaal domein heeft hij verschillende functies bekleed, onder andere als voorzitter van het directeurenoverleg H10 en Jan-Paul is thans voorzitter van de gemandateerde stuurgroep voor inkoop van jeugdzorg in de regio Haaglanden 2020-2024. Daarnaast heeft hij diverse andere  functies bekleed, onder andere als voorzitter van de VGS kring Haaglanden en bestuurslid van UDiTE, de Europese Vereniging van gemeentesecretarissen. Sinds 2016 is hij secretaris van PRIMO Nederland.