PRIMO op RiskCongres Lokaal Bestuur 2019

PRIMO participeerde als eventpartner op 13 februari 2019 in het RiskCongres Lokaal Bestuur 2019, Provinciehuis Utrecht. Onderwerp: “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”.

Het congres belichtte alle facetten van het sociaal domein in een integrale en afgestemde setting. Met de invoering van de decentralisaties op 1 januari 2015 blijkt nu dat dit proces van transitie verre van gedaan is. Een kleine gemeente in de provincie Friesland (wethouder Esther Verhagen) heeft nu eenmaal andere uitdagingen inzake Sociaal Domein dan Rotterdam (directeur Rekenkamer Paul Hofstra) of een hele regio, zoals Haaglanden. (gemeentesecretaris Jan-Paul Woudstra, bestuurslid PRIMO Nederland).

Alle partijen kwamen als keynotes aan het woord op woensdag 13 februari in de Raadszaal van het Provinciehuis in Utrecht, maar ook een belangrijke speler als de Sociale Verzekeringsbank (Ronald van Rijswijk, directeur Audit). Het vraagstuk is op hoofdlijnen vergelijkbaar, maar de aanpak per gemeente verschilt enorm. De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken, Integratie en Werkgelegenheid Bernard ter Haar becommentarieerde het treffen vanuit het beleid van het Ministerie. Experts van FAMO (Astrid van de Klift), PRIMO (Jack Kruf) en VNG (Chris Ravensbergen) reageerden inhoudelijk op geleverde bijdragen. Het beeldverslag:


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons