• Risicomanagement bij Grote Evenementen

Op 20 mei 2016 organiseerden de gemeente Utrecht en  PRIMO Nederland – zulks in nauwe samenwerking met haar Europese koepelorganisatie – deze masterclass. Er is gekozen voor een kleinschalige opzet om tot maximale dialoog en samenspraak te kunnen komen. Het progamma bestond uit

10:00 10:05 uur: Welkom door Erick Frank, directeur PRIMO Nederland en Jack Kruf, dagvoorzitter en President PRIMO Europe.

10:05 -10:40 uur: Referaat ‘Een koers binnen een koers op weg naar succes’ door Martijn van Hulsteijn, projectdirecteur Grand Départ de Tour de France 2015 te Utrecht.

10:40 – 11:00 uur: Co-referaat ‘Over strakke lijnen en regie op samenwerking’ door Gabriel Jas, manager veiligheid bezoek Koningspaar 2013 te Roosendaal.

11:15 – 11:30 uur: Pitch ‘Over onderzoek naar sportevenementen in een politiek gevoelige context’ door Bake Dijk, adviseur/onderzoeker bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht.

11:30 – 12:45 uur: Forumdiscussie ‘Succes: een kwestie van een goed risicomodel of  van gewoon gezond verstand?’ onder leiding van Jack Kruf. Sprekers en deelnemers met elkaar in gesprek over de voorliggende vraag. In het bijzonder wordt ingegaan op de essentie en de toepassing van processen en risicomodellen die behulpzaam zijn geweest.

 

Doelgroep
Alle bestuurders, managers en organisatoren direct betrokken bij grote evenementen.