PRIMO hanteert FORTE™ bij Waterschap Zuiderzeeland

Op basis van internationale evaluatie binnen haar netwerk – over het waarom publieke risico’s eigenlijk ontstaan – heeft PRIMO medio 2017 in Parijs de basis gelegd voor een nieuwe benadering. Deze beoogt strategische risico’s met betrekking tot het publieke domein via een professionele dialoog real-time op te sporen en te voorzien van een aanpak. Het leidde tot de conclusie dat er vijf elementen van sturing cruciaal en tegelijkertijd aanwezig moeten zijn voor succes, resultaat en performance. Deze zijn gerelateerd aan financiën/compliancy, systeem-/leefwereld, rentmeesterschap, ambitie/capaciteit en externe oriëntatie.

PRIMO heeft deze elementen van sturing nu gebundeld in het FORTE framework en voorzien van een eerste aanpak om in compacte en toegewijde groepen te komen tot diagnose van de staat van de sturing. Daarbij is ruimte om ratio, gevoel en intuïtie in te brengen. De laatste twee blijken, ook wetenschappelijk, goede graadmeters te zijn om de status van een project, proces, organisatie, toestand of waarde te bepalen.

Uitgangspunt bij FORTE™ is dat de door de organisatie gehanteerde eigen modellen, methoden, technieken en registraties niet alleen worden gerespecteerd, maar ook kunnen worden benut voor diagnose en aanpak. Het framework van PRIMO beoogt holistisch en strategisch te verbinden wat reeds voorhanden is. Dus niets nieuws, wel bundeling van inzichten en kennis bevorderend.

Onder regie van concerncontroller Sandra Zappeij-Ploeger en algemeen directeur Wouter Slob van het Waterschap Zuiderzeeland zijn eind september twee projecten met een breed samengesteld team gericht en open besproken. Met behulp van FORTE™. Open en eerlijk, kort en krachtig. De eerste diagnose leidde direct tot nieuwe en bruikbare inzichten om de koers op de projecten aan te scherpen.

De komende maand evalueert PRIMO met het Waterschap Zuiderzeeland, lid van PRIMO Nederland, hoe het gebruik van FORTE™ is ervaren door de deelnemers, of het voor meerdere projecten geschikt is en welke onderdelen kunnen worden aangescherpt.

PRIMO neemt de komende tijd de ruimte om met haar leden het framework te verbeteren. Het proces van  wetenschappelijk onderbouwing is inmiddels gestart. Zij doet dit in internationaal verband.

 

 

 

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons