PRIMO Denktank 2019: “Financiële strategie voor transities is hard nodig.”

De Denktank 2019. V.l.n.r. Gido ten Dolle (Delft), Tom Schulpen (Noord-Brabant), Henriëtte de Jong (Groningen), Ad Verbakel (Eindhoven), Teun Eikelboom (Ministerie BZK), Johan de Kruijf (Radboud Universiteit), Hans van Lent (Ede), Hans Krul (Delft), Jan Willem Dijk (Assen), Bert Hummel (BNG Bank), Caspar Boendermaker (BNG Bank), Jaap Zwaan (Medemblik) en Jack Kruf (PRIMO).

PRIMO organiseerde op vrijdag 5 april 2019 – in nauwe samenwerking met BNG Bank en UDITE – de 6e Denktank ‘From Global to Local’ in Nederland. Dit jaar ligt de focus op de financiële strategie in tijden van transitie.

De Denktank 2019 boog zich in deze bijeenkomst over de actuele financiële situatie – schuldposities, solvabiliteit en reserves – waarin met name gemeenten zich bevinden. Zij verkende ook de voorliggende transities, besprak de omvang van investeringen, deelde vormen van financiële samenwerking en zette eerste krijtlijnen voor de governance van de financiële strategie. Om publieke waarden te kunnen realiseren en de publieke risico’s te mitigeren is een financiële strategie – die ook nog tot uitvoering kan worden gebracht – een eerste vereiste. Immers: “Geen geld, geen Zwitsers.” Lees het verslag.