PRIMO bundelt publicaties

Versie 0.83, gepubliceerd op 8 november 2018.

PRIMO bundelt publicaties: ‘Publiek Risico: 100 Essays’

Publiek Risico: 100 Essays (versie 0.83, thans 32 essays) bevat een collectie van Nederlandstalige essays met betrekking tot de publieke besturing van waarden en risico’s. Het is een caleidoscopisch overzicht van essays in het netwerk van PRIMO in de periode 2000-2018. Dank gaat uit naar alle auteurs en organisaties voor hun bijdragen en het ter beschikking stellen van materiaal.

Het wordt uitgebracht voor het PRIMO netwerk van Nederland en Vlaanderen. Selectie en redactie worden gecoördineerd door Jack Kruf. De huidige versie is tot stand gekomen met medewerking van Eric Frank (voormalige PRIMO-directeur), Frank Janse (BNG Bank), Louise Kruf (LenteLabel), Michelle Kruf (Moood) en Chris Ravensbergen (VNG).  Lees meer.

Het boek groeit voorlopig elke maand. Thans zijn er 32 publicaties samengebracht. Het afstemmen met auteurs, het verkrijgen van de rechten voor plaatsing en het bewerken van het originele materiaal in een universele huisstijl vragen om tijd en zorgvuldigheid. De komende tijd wordt het boek verder uitgebreid. Zodra nieuwe artikelen beschikbaar komen worden zij geplaatst.

Platform
Dit boek is gepubliceerd in epub3-formaat, dat wil zeggen in het wereldwijde standaardformaat voor e-boeken met een gefixeerde lay-out. De keuze voor dit formaat is gemaakt om de grafische elementen beter tot hun recht te laten komen. Het boek is thans beschikbaar voor download en gebruik in landen (wereldwijd) via iBookstore van Apple. Aan een versie voor Android en Windows wordt gewerkt. Na completering is het boek eind 2018 ook als interactieve pdf beschikbaar.

Bezoek iTunes Store. Het boek is getest voor e-book, geschikt voor iPhone, iPad en Mac.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons