PRIMO brengt Global Risks Reports bijeen

Geeft overzicht van majeure publieke risico’s en hun achtergrond, gebaseerd op survey onder en interviews met leiders uit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap.

PRIMO heeft alle Global Risks Reports van het World Economic Forum gebundeld op één pagina. Dit jaarlijks rapport, gestart in 2005 als een business report en vanaf 2006 geduid als Global Risks Report, is onderdeel van een uitgebreid Global Risks Initiative, in 2019 gelanceerd door het Forum.

Het rapport omvat gedegen analyses op niveaus van wereld, regio en industrie. Het is deze kwalitatieve en kwantitatieve studie van risico’s op wereldniveau, uitgevoerd door leden en communicaties vanuit bedrijfsleven, wetenschap en publieke sector, met als de hoop om stakeholders samen te brengen in de ontwikkeling van duurzame en geïntegreerde oplossingen, die zijn gericht op prangende uitdagingen voor de wereld. Lees meer

Noot: PRIMO voert sinds 2014 het initiatief From Global to Local, een jaarlijkse denktank om vanuit dit rapport op telkens één thema de vertaling naar regionale en lokale overheden te bespreken met leden van haar netwerk en te komen met concrete adviezen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de Europese Vereniging van Gemeentesecretarissen en Algemeen Directeuren, UDITE. In Nederland is BNG Bank partner.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons