PRIMO Bijeenkomst 12 oktober 2018

Bestuur en directie van PRIMO danken alle deelnemers aan de bijeenkomst in de raadzaal te Ede op 12 oktober 2018. Doel van de bijeenkomst, exclusief voor leden en partners, was om een majeur maatschappelijk vraagstuk te agenderen dat een nauwe verbinding heeft met waardeontwikkeling in het publiek domein én dat een grote opgave is voor de inrichting van de publieke sturing en het publiek risicomanagement. Circulaire Economie is zo’n vraagstuk.

Daarvoor is het format van de Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing ontwikkeld tussen januari 2016 en maart 2018 door Roelof Oldeman en Jack Kruf, met het oogmerk het systeemdenken in het openbaar bestuur te dienen vanuit kennis van natuurlijke ecosystemen.

Dit jaar is de lezing gecombineerd met de uitreiking van de PRIMO Risk Management Award 2018 aan Harrie Scholtens

Veel dank wordt betuigd aan Frank Dietz voor zijn gedegen lezing “Duurzame ontwikkeling en circulaire economie: een pleidooi voor systeemdenken in het openbaar bestuur”. Harrie Scholtens wordt van harte gefeliciteerd met zijn PRIMO Risk Management Award. Velen hebben zich laten inspireren door deze bijeenkomst en hebben ervaren dat het netwerken tijdens de koffie en de lunch vruchtbaar en aangenaam is geweest. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de gemeente Ede voor hun bijzonder gastvrouwschap. De bijeenkomst werd geopend door burgemeester René Verhulst.

Het is de intentie van PRIMO, om met leden en partners de komende jaren publiek risicomanagement een nieuwe impuls te geven. De voor ons liggende opgaven voor publieke sturing zijn immers groot. Daarom is het onze overtuiging dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals sociale inclusie, circulaire economie en klimaatadaptatie van regionale beleidsmakers een externe blik en verbindingen met (nieuwe) ketens in de samenleving vergen. Dit vereist doorontwikkeling van het vakmanschap van publiek risicomanagement en inpassing ervan in een meer holistische en dialoog-gerichte architectuur van publieke sturing.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons