PRIMO bereikt de 10.000 hits/week

PRIMO ziet zichzelf als een kennisinstituut voor het publieke domein. Zij bestaat door en voor haar leden (gemeenten, provincies en waterschappen). Zij is in Nederland (als onderdeel van een Europese organisatie) opgericht op 6 oktober 2006 te Den Haag door een samenwerking van BNG Bank, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

In haar missie en portfolio is kennisdeling met betrekking tot publieke sturing in het algemeen en publiek risicomanagement in het bijzonder sterk verankerd. De vereniging heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de beschikbaarheid van goede publicaties en nieuws te optimaliseren en ter beschikking te stellen voor het algemene nut. Met gepaste trots kunnen wij melden dat het aantal hits op onze berichtgeving de 10.000 per week heeft bereikt.

Onze vereniging richt zich op hen die verantwoordelijkheid dragen voor het publieke domein. Dáár waar het aankomt op bestuurskracht en organiserend vermogen. Het realiseren én borgen van publieke waarden staat daarbij centraal. Kennisdeling versterkt de kwaliteit ervan.

PRIMO doet dit door een permanente en zorgvuldige selectie, curatie en plaatsing van publicaties en nieuwsberichten op haar website primo-nederland.eu, op het nieuwsportaal primonederland.howardshome.com, via haar nieuwsbrief (7:30 uur elke werkdag). Zij maakt gebruik van diverse social media platforms, met eigen groepen: Facebook, Linkedin en Twitter.

In haar plannen voor 2019 bekijkt PRIMO hoe zij de kennis in samenspraak met haar leden en partners verder kan optimaliseren in toepassing en gebruik voor en door haar leden.

 

*Foto: Jack Kruf, Stadhuis Ieper, Vlaanderen. Met dank aan Jan Breyne, erestadssecretaris Ieper.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons