PRIMO Algemene Ledenvergadering

PRIMO Algemene Ledenvergadering 2019 Nederland

Houten, 19 juni 2019.

De algemene ledenvergadering 2019 van PRIMO Nederland heeft de jaarrekening 2018 met toelichting en accountantsverklaring geaccordeerd. Daarnaast werd besloten de tariefstelling voor lidmaatschappen voor volgend jaar ongewijzigd te laten. De begroting 2020 werd ongewijzigd vastgesteld. Tevens is in het breder verband de samenwerking van PRIMO in Europa besproken.

De bestuurssamenstelling is bekrachtigd en is als volgt: Martin Kuipers (voorzitter), Jan Paul Woudstra (secretaris), Wouter Slob (penningmeester), Jolanda Verhoeks (lid) en Martin van der Bijl (lid).

De algemene conclusie van de ledenvergadering is dat de vereniging op koers ligt met de ontwikkeling van een op haar leden gerichte portfolio die hen kan ondersteunen bij de bevordering van goede sturing en de inrichting van risicomanagement op voorliggende vraagstukken. De doorontwikkeling ervan voor het komend jaar is door de leden in de begroting 2020 bekrachtigd.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons