Prille kansen tussen sociale ondernemingen en gemeenten

Prille kansen: de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten in Nederland

Dit onderzoek is uitgevoerd door PwC in nauwe samenwerking met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en Social Enterprise NL.

Samenwerking tussen lokale overheden en sociale ondernemingen ligt voor de hand omdat beide het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal stellen. Maatschappelijke problemen kunnen niet meer alleen opgelost worden door overheden. Samenwerking met andere partijen van de publieke en de private sector en civil society is harde noodzaak geworden.

“Gemeenten en sociale ondernemingen zouden ideale samenwerkingspartners kunnen zijn. Beide willen maatschappelijke impact bereiken, of het nu gaat om het weer laten meedoen in de samenleving van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, het hergebruiken van afval of het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. In de praktijk is de samenwerking nog heel pril en vaak moeizaam. Met dit onderzoek geven we graag een impuls!”, formuleert Joop Kluft, partner PwC in het voorwoord van dit onderzoeksrapport.

Dit lezenswaardig rapport gaat in op het wezen van sociaal ondernemen, op het belang ervan voor de besturing van het publieke domein (lees: de samenleving) en op de mechanismen bij interactie tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Het rapport bevat heldere conclusies en aanbevelingen.

Als de samenwerking (nog) niet loopt, blijkt uit ons onderzoek dat (h)erkenning, inkoop, verkokering en exibiliteit in de meeste gevallen in de weg staan. Ook financiering, kennis en de media spelen een rol. Daar waar geïnvesteerd wordt in de samenwerking, levert dit mooie resultaten op.

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons