Overzicht

PRIMO Nederland heeft zoveel mogelijk haar producten en diensten gestandaardiseerd om haar leden in de hele organisatie op gelijke wijze te bedienen. Deze standaardisatie is erop gericht om de ontwikkeling van een gezamenlijk begrip van risicomanagement in Europa te bevorderen.

Om de ideale portfolio met hoogwaardige producten en diensten te bereiken  selecteert het bestuur zeer zorgvuldig ook de leveranciers. Zij wordt besluit tot opname van een product na consultatie van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Nederland.

PRIMO Nederland biedt haar leden verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Zij biedt haar leden een eigen congres, ronde tafels, seminars en fora met als doel haar leden met elkaar te verbinden op relevante thema’s.

Het netwerk van PRIMO Nederland is van groot belang om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen, op te bouwen en te komen tot gezamenlijke vorming van richtlijnen. Die richtlijnen kunnen een hulp zijn om belangrijke maatschappelijke, economische, ecologische of management vraagstukken te ondersteunen vanuit de invalshoek van beheersing van risico’s. PRIMO Nederland wil zo veel mogelijk met haar partners gezamenlijke en dus gedeelde standpuntbepaling in deze bevorderen en uitdragen.

Zij organiseert jaarlijks een congres op het gebied van risicomanagement.

Tevens worden er ronde tafels en seminars georganiseerd in nauwe samenspraak met haar partners op politiek-bestuurlijke thema’s die voor gemeenten, provincies, waterschappen en overige overheidsorganisaties van belang zijn. Met name het management van de risico’s verbonden of inherent aan deze onderwerpen, worden besproken en uitgediept.
De fora worden met en voor de leden opgezet. Een forum kan zijn een project, een pool van experts op een bepaald vakgebied of risicomanagement aspect, een taskforce of een lobby.

Ronde tafels, seminars en fora worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden, om zo groot mogelijke meerwaarde te scheppen.

Op de website ondersteunt PRIMO Nederland deze initiatieven onder FORUM en biedt daarmee een plek waar publicaties, actuele verslagen, planning, debatten en beleidsdocumenten per thema worden bijeengebracht. Op deze wijze is de informatie voor alle leden van de fora en van de vereniging toegankelijk, kan digitaal worden verspreid en verder bediscussieerd.

De portfolio samengevat:

  • Bibliotheek
  • Ronde tafel
  • Online Course Certificate in Risk Management
  • Risk Initiative of the Year Award
  • Public Risk Survey

Nieuwsportaal

Bezoek voor het laatste nieuws over publiek risicomanagement, als integraal onderdeel van public governance, ons Nieuwsportaal. PRIMO Nederland heeft tot doel het belang, de kennis en het gebruik van publiek risicomanagement als integraal onderdeel van public governance naar voren te brengen én te bevorderen. Dit Nieuwsportaal, alsmede de daaraan gekoppelde nieuwsbrief (zie hieronder), past binnen dit doel.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van PRIMO Nederland, Focus , bevat een selectie van recente berichten – op het gebied van publiek risicomanagement – in de media, van gemeenten, provincies, waterschappen en departementen, van onze leden, partners, wetenschappelijke raad en bestuur. De nieuwsbrief wordt U (met gratis abonnement) per mail toegestuurd op alle werkdagen rond de klok van 07.30 uurRegistreer voor de gratis nieuwsbrief