Bibliotheek

library

Sharing Knowledge
PRIMO Nederland meent dat de tijd rijp is om haar ervaringen te delen. Zij verwacht daarmee bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een meer helder en innovatief publiek management. Een stijl van managen die onzekerheden reduceert en die doelen effectief bereikt met bestuurlijk en ambtelijk draagvlak als basis. PRIMO Nedeland weet ook dat dit niet eenvoudig is, omdat er bij bestuurlijke vraagstukken vaak zeer veel belanghebbenden zijn. Een uitdaging dus. Zij denkt dat risicomanagement van elke algemeen directeur en bestuurder van het publieke domein tot de kerncompetenties dient te behoren.

PRIMO Nederland richt zich op het gericht verzamelen, ordenen en beschikbaar stellen van relevante publicaties en contacten op het gebied van risicomanagement in het Nederlandse taalgebied via haar online Bibliotheek. De basis voor deze bibliotheek is gelegd in 2006 en 2007 door de formele grondleggers Prof. dr. Peter. B. Boorsma, mr. Robert ‘t Hart en ir. Jack P. Kruf.

PRIMO Nederland wil de kwaliteit van haar bibliotheek borgen en dus zeer selectief te werk gaan. Zij streeft naar een gezaghebbende en hoogwaardige webbibliotheek, interessant en van waarde voor al haar leden. Zij wordt bijgehouden onder auspiciën van de Voorzitter van de Wetenschappelijk Raad van PRIMO Nederland Prof. Dr. Ir. Joop Halman.

PRIMO Nederland biedt haar leden het gebruik van een eenduidig zoeksysteem. Daarmee is het mogelijk om te zoeken op markeringen (‘tags’) binnen de domeinen risico-aspect, vakgebied en type publicatie. De markeringen kennen hun gelijke in het Deense, Engelse en Franse taalgebied. Zo kunnen relevante literatuur, deskundigen en instellingen snel en eenvoudig gevonden worden.

Daarnaast heeft PRIMO Nederland een Nieuwsportaal ingericht. Deze bevat een selectie van het laatste nieuws uit relevante kranten, tijdschriften, magazines en blogs, van gemeenten, provincies, waterschappen en departementen, alsmede van onze eigen leden, partners, wetenschappelijke raad en bestuur. Het is mogelijk voor leden en  niet-leden zich via een onze nieuwsbrief Focus hierop te abonneren.

Tevens is een overzicht opgesteld met weblinks naar internationaal relevante organisaties op het gebied van risicomanagement. Met een deel van hen wordt door ons intensief samengewerkt.

PRIMO Nederland heeft ook een forum ontwikkeld. U bent van harte uitgenodigd.