Portfolio

PRIMO heeft zoveel mogelijk haar producten en diensten gestandaardiseerd om haar leden in de hele organisatie op gelijke wijze te bedienen. Deze standaardisatie is erop gericht om de ontwikkeling van een gezamenlijk begrip van risicomanagement in Europa te bevorderen.

Om de ideale portfolio met hoogwaardige producten en diensten te bereiken selecteert het bestuur zeer zorgvuldig ook de leveranciers. Zij wordt besluit tot opname van een product na consultatie van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Nederland.

PRIMO biedt haar leden verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. PRIMO biedt haar leden een eigen congres, rondetafels, seminars en fora met als doel haar leden met elkaar te verbinden op relevante thema’s.

Het netwerk van PRIMO is van groot belang om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen, op te bouwen en te komen tot gezamenlijke vorming van richtlijnen. Die richtlijnen kunnen een hulp zijn om belangrijke maatschappelijke, economische, ecologische of management vraagstukken te ondersteunen vanuit de invalshoek van beheersing van risico’s. PRIMO wil zo veel mogelijk met haar partners gezamenlijke en dus gedeelde standpuntbepaling in deze bevorderen en uitdragen.

PRIMO organiseert jaarlijks een congres op het gebied van risicomanagement.

PRIMO organiseert de rondetafels en seminars in nauwe samenspraak met haar partners op politiek-bestuurlijke thema’s die voor gemeenten, provincies en waterschappen van belang zijn. Met name het management van de risico’s verbonden of inherent aan deze onderwerpen, worden besproken en uitgediept.
De fora worden met en voor de leden opgezet. Een forum kan zijn een project, een pool van experts op een bepaald vakgebied of risicomanagement aspect, een taskforce of een lobby.

Rondetafels, seminars en fora worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden, om zo groot mogelijke meerwaarde te scheppen.

Op de website ondersteunt PRIMO deze initiatieven onder FORUM en biedt daarmee een plek waar publicaties, actuele verslagen, planning, debatten en beleidsdocumenten per thema worden bijeengebracht. Op deze wijze is de informatie voor alle leden van de fora en van de vereniging toegankelijk, kunnen digitaal worden verspreid en verder bediscussieerd.

De portfolio samengevat:

  • Bibliotheek
  • Forum
  • Ronde tafel
  • Nieuwsbrief
  • Online Course Certificate in Risk Management
  • Risk Initiative of the Year Award (First in 2009, now scheduled for 2011)
  • Public Risk Survey 2009