(MOB) gemeentelijke diensten Rotterdam

Plan van aanpak: Mededeling over de bedrijfsvoering (MOB) gemeentelijke diensten Rotterdam

Bron: Gemeente Rotterdam

In de begroting 2004 is door het College van de Gemeente Rotterdam de volgende passage opgenomen met betrekking tot een Mededeling over de Bedrijfsvoering (MOB): ‘In 2004 zal door ons College ook verder worden gewerkt aan de realisatie van dienstgewijze bedrijfsvoeringsmededelingen. Alle takken van dienst moeten in 2006 een bedrijfsvoeringsmededeling kunnen afleggen. Zo’n mededeling betreft een verklaring over de beheersing van de operationele en bedrijfsmatige risico’s binnen de gemeentelijke organisaties. In 2004 zal een definitief plan van aanpak zijn opgesteld. Er wordt naar gestreefd om al in 2004 een aantal diensten, in de vorm van een pilot, een mededeling omtrent de bedrijfsvoering te laten afgeven.’

Hiertoe is in 2003 een visiedocument opgesteld, waarin op hoofdlijnen eenaanpak is geschetst om te komen tot een dergelijke mededeling. Dit document is door de Bestuursdienst voorgelegd aan het College, die vervolgens op de inhoud haar akkoord heeft gegeven. De behoefte bestaat echter om de aanpak nader te concretiseren. Middels onderhavig plan wordt hieraan een invulling gegeven.

Download plan van aanpak


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons