Participatief burgerschap en gemeenschapszin

De weg naar excellentie, betekenisvol samenwerken en samenleven

Auteurs: Mevr. Dr. A.S. Nagesser en Dhr. drs. H. Rambaran

Gemeenschapszin en goed burgerschap houden in dat mensen zich betrokken voelen bij hun omgeving en daarvoor ook verantwoordelijkheid nemen; er samen voor zorgen dat de wijk, de buurt en de stad leefbaar zijn. Een omgeving waarin culturen en etnische groepen samen leven, waar we met plezier wonen en waar we de ontmoeting tussen burgers een belangrijke rol speelt. Bij burgerschap hoort respect voor een ander centraal te staan.

Gemeenschapszin en burgerschap zijn geen eenduidige begrippen. Aanverwante termen hiervoor zijn sociale verantwoordelijkheid, participatie, deelgenoot van organisatie of gemeenschap, integratie, economische maatschappelijke invulling, interculturalisatie etc.. Wat deze begrippen met elkaar gemeen hebben is een goede verbinding en balans tussen vier menselijke universele waarden: vrijheid, verplichting, vertrouwen en verantwoordelijkheid (de 4 V’s, zie figuur). Deze waarden of domeinen zijn uniforme gedragsvormen die gelden voor iedereen: burgers, consumenten, werknemers en werkgevers. Dit zijn universele waarden die kenmerkend zijn voor het menselijk gedrag en menselijk handelen; ze overstijgen leeftijd, afkomst, geloof en cultuur.

Download Participatief burgerschap en gemeenschapszin


In het nieuws

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
17 oktober 2011

Populaire artikelen

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons