Overschrijdingen in ICT projecten

Bron: Binnenlands Bestuur

“Grote ICT-projecten bij de overheid blijven toch weer meer te kosten dan gepland. Staatssecretaris Ank Bijleveld meldt de Kamer dat lopende projecten waarover vorig jaar ook werd gerapporteerd inmiddels 154 miljoen euro duurder uitvallen… De 154 miljoen euro aan overschrijdingen (per eind december 2009) zijn volgens de staatssecretaris voor tweederde te wijten aan een viertal projecten bij Financiën en Defensie. Om welke projecten het gaat wordt uit het bijgaande projectoverzicht en de toelichting daarop overigens niet helder.” Lees meer >

Brief Bijleveld aan de Tweede Kamer