Oprichting & Focus

Tot de kerntaken van managers in het publieke domein behoort het inschatten en beheersen van risico’s. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen.

PRIMO Nederland

Opgericht op 11 oktober 2006 te Den Haag. De vereniging heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van risicomanagement binnen de publieke sector naar voren te brengen en te bevorderen, alsmede het tot stand brengen van een systematische en werkbare invoering (en onderhoud) van risicomanagement binnen de publieke sector in zijn algemeenheid en binnen lokale en regionale overheden in het bijzonder.

Dit wil zij doen door middel van concrete instrumenten als een website, Nieuwsbrief, rondetafelgesprekken, congressen en het toegankelijk maken van best practices, publicaties en personen en het aanbieden c.q. bevorderen van trainingen (ook online) om verantwoordelijke functionarissen in hun dagelijkse werkzaamheden op het gebied van risicomanagement te ondersteunen.

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons