Op weg naar een objectieve en betrouwbare risicodiagnose

Een onderzoek naar het verhogen van de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de risicodiagnose voor toekomstige projecten door de verzameling en het gebruik van risicodata uit eerdere projecten.

Auteur: Jeroen Stroomberg

Een bouwproject voor een opdrachtnemer is nooit zonder risico’s. Door ontwikkelingen in de infrasector lopen de opdrachtnemers van bouwprojecten ook steeds aanzienlijker risico’s. Daarom is het voor een bouwbedrijf van groot belang om zich bewust te zijn van de diverse risico’s die in een bouwproject aanwezig zijn, zich te realiseren hoe deze risico’s kunnen worden beheerst en zich af te vragen of men bereid is deze risico’s te dragen. Risico’s in bouwprojecten zijn divers en gezien het feit dat risico’s voorkomen in de projecten is logischerwijs het begrip “risicomanagement” ontstaan.

Risicomanagement is het proces, en “het geheel van activiteiten en maatregelen daarbinnen”, gericht op het omgaan met risico’s ter beheersing van een project. In de literatuur wordt geopperd om als organisatie ook te leren van risicomanagement. Door juist te concentreren op het leereffect wordt het voor organisaties mogelijk om risicomanagement niet te zien als een tool om te voorspellen wat allemaal fout kan gaan in een project, maar juist dat te identificeren wat in de toekomst beter zou kunnen. Daarnaast maakt het leren van risicomanagement het mogelijk om in de toekomst steeds beter alle relevante risico’s te onderkennen in een zo vroeg mogelijk stadium van het project en de onderkende risico’s steeds beter te kunnen beheersen binnen het project. Vanuit deze gedachte is een onderzoek uitgevoerd binnen de werkmaatschappij Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten (HIGP). Lees meer >


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons