Onderzoek “What if”

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: deltacommissaris

Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit het hele veld van waterveiligheid en crisismanagement is in workshops gewerkt aan ideeën voor verbetering van het crisismanagement binnen de aanpak van waterveiligheid.

Aanbevelingen zijn onder andere dat op het gebied van crisismanagement, de derde laag MLV, veel meer kan worden samengewerkt met de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de Vitale Infrastructuur. Ook kunnen de veiligheidsregio’s meer kunnen worden betrokken bij de derde laag MLV en kan er nog meer gebruik gemaakt kan worden van internationale ervaring zoals verkregen uit rampen als New Orleans, Fukushima en de overstromingen in Pakistan en Thailand. Het Deltaprogramma zou op het gebied van crisismanagement een belangrijke rol kunnen spelen.

Waterveiligheid is niet alleen een zaak van preventie, ook van overwegingen uit de ruimtelijke ordening (risicoreductie) en de crisisbeheersing. Voor deze benadering, die algemeen  wordt aangeduid als Meerlaagsveiligheid of MLV, noemt het DIEM rapport het volgende adagium: “Het gaat niet meer alleen om de veiligheid van de dijken maar ook om de veiligheid achter de dijken.” De resultaten van de studie van DIEM worden waar dat nuttig is meegenomen in het werk aan de delta de komende jaren richting de deltabeslisingen, en concrete en gebiedsgerichte invulling van het concept Meerlaagsveiligheid. Read more >


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons