Omgevingswet: naar het nieuwe besturen…

Er komt een integrale visie in Nederland. Deelplannen kunnen in de kast. Dit betekent integraal kijken hoe onze leefomgeving van de toekomst eruit moet zien. Het wordt absoluut een geheel nieuwe manier van besturen van Nederland. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Het artikel Nationale Omgevingsvisie: integraal denken én doen, gepubliceerd op omgevingsweb.nl  van 30 maart 2016, belicht daarvan verschillende invalshoeken. Een quote:

Volgens de Omgevingswet is het Rijk verplicht om een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) te maken. Hierin moeten de belangrijkste plannen en ambities staan voor de inrichting van Nederland op de lange termijn. De NOVI vervangt zo’n 80 bestaande sectorale visies en beleidsplannen van het Rijk voor de fysieke leefomgeving, zoals het Milieubeleidsplan, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, het Verkeer- en Vervoerplan en het Natuurbeleidsplan. De Omgevingswet stelt als ambitie dat de NOVI geen optelsom is van beleidsvisies; het Rijk moet een integrale visie hebben op verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, milieu, water, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. De NOVI moet bovendien ingaan op de rollen die de verschillende overheden hebben bij de realisatie van de visie.

‘De focus ligt op de grote transitieopdrachten waarvoor Nederland staat’


In het nieuws

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
Redactie
30 maart 2016

Populaire artikelen

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons