Omgevingswet krijgt één loket

Ron Meerhof

Het aanvragen van vergunningen die te maken hebben met ruimtelijke ordening, wordt eenvoudiger. Burgers en bedrijven krijgen voortaan te maken met één aanvraag, één loket en één besluit en de duur van een procedure gaat terug van 26 naar 8 weken. Lees meer