Omgevingswet en rol Eerste Kamer

Marleen Van Rijswick

De Eerste Kamer neemt haar taak toe te zien op de kwaliteit van wetgeving serieus. Bij de behandeling van de Omgevingswet zelf kon niemand, geen van beide Kamers, noch wetenschap of praktijk een beeld hebben wat de stelselherziening concreet zou betekenen… Lees meer