Omgevingswet en eerdere lessen

Cees Vermeer

Vandaag heb ik gesproken op een congres over invoering van de Omgevingswet. Welke lessen kunnen we leren uit de decentralisaties sociaal domein? Lees meer