Notitie Hoofdlijnen van het BBV

In februari 2020 heeft de commissie BBV de geactualiseerde notitie “Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” vastgesteld. De oude notitie “Raamwerk baten en lasten” uit 2016 is per dezelfde datum vervallen. Die notitie was de opvolger van de originele notitie ‘Uitgangspunten gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten’ uit 2004.
 
De notitie bevat een nieuw hoofdstuk voor de leden van de gemeenteraad, provinciale staten en algemeen besturen. Ook zijn de gepubliceerde vragen uit de vraag en antwoord rubriek in de notitie verwerkt. Er zijn geen nieuwe stellige uitspraken of aanbevelingen in de notitie opgenomen.
 
Het doel van de notitie ‘Besluit Begroting en Verantwoording op hoofdlijnen verklaard, externe verslaggeving voor decentrale overheden” is het bevorderen van een eenduidige interpretatie en toepassing van de begroting en jaarstukken van gemeenten door het uitwerken van uitgangspunten en principes welke belangrijk zijn bij het opstellen en inrichten van deze stukken en waarom. Daarbij beperkt het document zich tot de financiële informatie. Centraal daarbij staan de principes die ten grondslag liggen aan het begrotingsstelsel dat voor gemeenten is voorgeschreven in het BBV. Lees meer

In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
Redactie
27 februari 2020

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons