Nationale ruimtelijke belangen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) herkent zich niet in het beeld dat door de NRC (9 februari 2020) wordt neergezet over het document ‘Borging van de nationale ruimtelijke belangen’. Er is door de ILT geen druk ervaren – vanuit BZK of andere departementen – om het document niet te publiceren of het Jaarverslag aan te passen. Lees meer