Nationale Risicobeoordeling 6

Bron: Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Binnen de rijksbrede strategie Nationale Veiligheid wordt jaarlijks een Nationale Risicobeoordeling (NRB) opgesteld, waarin een aantal veiligheidsthema’s wordt geanalyseerd in de vorm van scenario’s die langs een vaste meetlat worden gelegd: de NRB methodiek. De resultaten hebben tot doel beleidsmakers inzicht te geven in de relatieve waarschijnlijkheid en impact van de verschillende scenario’s. Dit inzicht is van belang om capaciteiten te benoemen, beleid te formuleren en prioriteiten te stellen met als doel Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op verschillende soorten rampen en dreigingen.

Dit rapport beschrijft de opzet, aanpak en resultaten van de NRB 6. Deze NRB en de daarin opgenomen scenario’s zijn onafhankelijk geproduceerd door het Analisten-netwerk Nationale Veiligheid (ANV). Het ANV is een gezaghebbend kennisnetwerk dat sinds 2011 in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, namens de Stuurgroep Nationale Veiligheid (SNV), jaarlijks de NRB opstelt.

Voor de NRB 6 zijn drie scenario’s uitgewerkt, namelijk ultrarechts extremisme, overstroming Lekdijk Lopiker- en Krimpenerwaard en buitenlands concern blijkt crimineel paard van Troje. De scenario’s en de beoordeling op impact en waarschijnlijkheid zijn gebruikt om, voor elk thema, een capaciteitenanalyse uit te voeren.

In deze samenvatting wordt van elk scenario een korte beschrijving gegeven, voorafgegaan door een toelichting op het doel en de verantwoording. Vervolgens worden het NRB risicodiagram en de belangrijkste conclusies uit de analyse van de waarschijnlijkheid en de impact van elk scenario beschreven, met aansluitend een korte beschouwing van de impactscores: welke worden vaak hoog gescoord en wat kan daar uit worden geconcludeerd. Lees meer >


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons