Narcisme risicomanagement bestuurders en directeuren

Auteur: Robert ‘t Hart

Drie kerntaken voor Risicomanagement directeuren, bestuurders

Bestuurders en directeuren worden in toenemende mate afgerekend als er iets fout gaat in de organisatie en er een vertrouwensbreuk ontstaat. In het verleden konden directeuren daar vaak mee wegkomen door te wijzen op “van buiten komend onheil” meestal verwoord in het zinnetje “wat ons nu weer overkomen is….”. Tijdens de afgelopen crisis konden bestuurders zich nog verontschuldigen voor het falen van de organisatie door te wijzen op falende risicomanagementsystemen of een verkeerde inschatting van risico’s. Deze argumenten zijn echter in 2012 aan erosie onderhevig. Voor de directeur van nu is het van belang te laten zien dat hij risicomanagement serieus neemt. Ik adviseer drie concrete stappen

Organiseer aantoonbare reflectie. 

Iedereen snapt dat in deze onzekere tijden door directieleden risicovolle beslissingen moeten worden genomen en dat daarbij niet al veel mensen betrokken kunnen zijn. Toch is het van belang ook in dit proces aantoonbare reflectie in te bouwen door:

  • Reflectie binnen de directie: aantoonbaar proces van feedback waardoor een sterk team met spelers die verschillende kwaliteiten hebben laat zien dat ze beslissingen tegen het licht houden
  • Alert te zijn op red flags, we kennen inmiddels de narcisme indicatoren;
  • Het uitvoeren van een integrale risicoanalyse zodat ook bij deze cruciale beslissingen achteraf verantwoording af kan worden gelegd als het mis gaat.

Stimuleer het ontstaan van een risicobewuste cultuur

Goed voorbeeld doet goed volgen. Neem risicomanagement serieus en maak het een standaard onderdeel van de directievergaderingen. Maak een van de directieleden hiervoor verantwoordelijk. Neem risicomanagement op als managementskill in functieprofielen en MD-programma. Met als goed voorbeeld het Hearts & Mind programma van Shell. Bevorder een positieve foutencultuur waarbij fouten niet genadeloos worden afgestraft. Bevorder kennis en kunde over risicomanagement door trainingen en tools.

Bewaak integraliteit

Risicomanagement wordt binnen de organisatie of het bedrijf op vele terreinen beoefend. Waardoor het overzicht verloren gaat. Het instellen van integrale stuurgroep of risk comité kan dit voorkomen. Risicomanagement is niet alleen een zaak van Financiën, Control of een in veel gevallen te grote Compliance- en Riskmanagement afdeling. Door het tot die afdelingen te beperken, ontstaat ook het gevaar dat het gezien wordt als een ‘Ding van Control’. De directie dient te zorgen voor een integraal beeld van haar totale risicoprofiel, haar risicotolerantie en haar risicogretigheid.